SANTOKU kitchen knife
jinzaburou warikomi santokugata

JINZABUROU WARIKOMI SANTOKUGATA

SIZE : 180mm / 7.09inch

JINZABUROU KINHAGANE WARIKOMI SANTOKUGATA

JINZABUROU KINHAGANE WARIKOMI SANTOKUGATA

SIZE : 180mm / 7.09inch

JINZABUROU KINHAGANE WARIKOMI SUMINAGASHI SANTOKUGATA (AKA-E)

JINZABUROU KINHAGANE WARIKOMI SUMINAGASHI SANTOKUGATA(AKA-E)

The kind of the handle : AKA-E

SIZE : 180mm / 7.09inch

JINZABUROU GINHAGANE WARIKOMI SANTOKUGATA

JINZABUROU GINHAGANE WARIKOMI SANTOKUGATA

SIZE : 180mm / 7.09inch

JINZABUROU KINHAGANE SHITAN WAGARA TSUCHIME SUMINAGASHI KENGATA

JINZABUROU KINHAGANE SHITAN WAGARA TSUCHIME SUMINAGASHI
KENGATA

The kind of the handle : SHITAN

SIZE : 180mm - 210mm / 7.09 - 8.27inch

JINZABUROU KINHAGANE SHITAN WAGARA TSUCHIME SUMINAGASHI SANTOKUGATA

JINZABUROU KINHAGANE SHITAN WAGARA TSUCHIME SUMINAGASHI
SANTOKUGATA

The kind of the handle : SHITAN

SIZE : 180mm / 7.09inch

JINZABUROU KINHAGANE DAMASUKASU SANTOKUGATA (KUCHIGANE-TSUKI)

JINZABUROU KINHAGANE DAMASUKASU SANTOKUGATA
(KUCHIGANE-TSUKI)

SIZE : 180mm / 7.09inch

JINZABUROU KINHAGANE OUGON TAMAHAGANE SANTOKUGATA (KUCHIGANE-TSUKI)

JINZABUROU KINHAGANE OUGON TAMAHAGANE SANTOKUGATA
(KUCHIGANE-TSUKI)

SIZE : 180mm / 7.09inch

TOP